Podkastımızda bu dəfə Nobel mükafatı almış iki qadın iqtisadçı – Elinor Ostrom və Esther Duflo haqqında danışırıq. Klassik iqtisadiyyatın hüdudlarından kənara çıxıb, elmə yeniliklər və daha insani sima qazandıran bu iki iqtisadçının əsas işləri ilə yanaşı, həm də akademiyada qadın iqtisadçıların niyə az olduğu barədə də danışmışıq.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *