Video kameraların dijitallaşması və daha əlçatan olması ilə birgə vizual incəsənətin “video-art” (video incəsənət) adlanan yeni bir qolu yarandı. Hərəkat Amerikada, Koreya əsilli Nam June Paikın işləri ilə başlasa da tezliklə dünyanın başqa yerlərinə də yayıldı. Video incəsənətin Sovetlərdə necə inkişaf etdiyini və hansı mesajları ötürdüyünü Fransada öyrənən Nərgizlə söhbət etdik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *