Görünməz Qadınlar: Datada Gender Fərqi

Data yalnız dünyanı təsvir etmir, həmçinin təhsil, səhiyyə, sənaye dizaynı və s. sahələrin formalaşmasında istifadə olunur. Lakin datanın toplanması və tətbiqi əksər hallarda genderi nəzərə almır. Bu səbəbdən də maşınlarda təhlükəsizlik kəmərləri, tibb dərmanları və bunun kimi tədqiqat əsasında ərsəyə gəlmiş yüzlərlə önəmli dizayn məhsulu və xidmətlər qadınların ehtiyacları nəzərə alınmadan istifadəyə verilir. Azsaylı ölkələr Şotlandiya kimi  bərabər data prinsiplərini tətbiq edir.

Mənbə: “Invisible Women: Data Bias in a World Designed for Men”, Caroline Criado Perez, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *