Fanzin #1 Patriarxiya zəhlətökən milçəkdir!

1-ci fanzin Femiskopun kurasiya etdiyi müxtəlif mövzuda feminist məzmunlu yazı, info-qrafik və illustrasiya toplusudur
  • Qorxulu “f” sözü: niyə Azərbaycana feminizm lazımdır?
  • Qadın ciblərinin tarixi
  • Qadınları öldürmək cinayət olmayanda Judith Butlerlə müsahibə
  • Genderləş(mə)miş şəhər
  • Virginia Woolfdan kim qorxur?
  • Kapitalizm dünyasında feminizmi yenidən yazanlar

Fanzin #2 Eko-feminizm və hərəkatlar

2-ci fanzində Femiskop dünyada hal-hazırda baş verən ekoloji feminist hərəkatları, Azərbaycanda iqlim dəyişikliyinin qadın fermerlərinə təsirini araşdırır və vizual üsullarla çatdırır
  • Ekoloji mübarizə feminist mübarizəsidir
  • Su qıtlığı: qadınların çiynindəki yük
  • Qadın fermerlər iqlim dəyişikliyi ilə üz-üzə
  • İqlim dəyişikliyi kimə təsir edir?