Fanzin #1 Patriarxiya zəhlətökən milçəkdir!

1-ci fanzin Femiskopun kurasiya etdiyi müxtəlif mövzuda feminist məzmunlu yazı, info-qrafik və illustrasiya toplusudur
 • Qorxulu “f” sözü: niyə Azərbaycana feminizm lazımdır?
 • Qadın ciblərinin tarixi
 • Qadınları öldürmək cinayət olmayanda Judith Butlerlə müsahibə
 • Genderləş(mə)miş şəhər
 • Virginia Woolfdan kim qorxur?
 • Kapitalizm dünyasında feminizmi yenidən yazanlar

Fanzin #3 İncəsənət

3-cü fanzində Femiskop bir neçə qadın artistin işlərini gender perspektivindən araşdırır və vizual üsullarla çatdırır
 • Füruğ Fərruxzadın Ev Qaradır filmi
 • Yayoi Kusamanın Amerika Dramı
 • Sürgün və başqalıq: Ana Mendieta
 • Sovet Məktub Dostları

Fanzin #2 Eko-feminizm və hərəkatlar

2-ci fanzində Femiskop dünyada hal-hazırda baş verən ekoloji feminist hərəkatları, Azərbaycanda iqlim dəyişikliyinin qadın fermerlərinə təsirini araşdırır və vizual üsullarla çatdırır
 • Ekoloji mübarizə feminist mübarizəsidir
 • Su qıtlığı: qadınların çiynindəki yük
 • Qadın fermerlər iqlim dəyişikliyi ilə üz-üzə
 • İqlim dəyişikliyi kimə təsir edir?