Fanzin #1 Patriarxiya zəhlətökən milçəkdir!

1-ci fanzin Femiskopun kurasiya etdiyi müxtəlif mövzuda feminist məzmunlu yazı, info-qrafik və illustrasiya toplusudur
 • Qorxulu “f” sözü: niyə Azərbaycana feminizm lazımdır?
 • Qadın ciblərinin tarixi
 • Qadınları öldürmək cinayət olmayanda Judith Butlerlə müsahibə
 • Genderləş(mə)miş şəhər
 • Virginia Woolfdan kim qorxur?
 • Kapitalizm dünyasında feminizmi yenidən yazanlar

Fanzin #2 Eko-feminizm və hərəkatlar

2-ci fanzində Femiskop dünyada hal-hazırda baş verən ekoloji feminist hərəkatları, Azərbaycanda iqlim dəyişikliyinin qadın fermerlərinə təsirini araşdırır və vizual üsullarla çatdırır
 • Ekoloji mübarizə feminist mübarizəsidir
 • Su qıtlığı: qadınların çiynindəki yük
 • Qadın fermerlər iqlim dəyişikliyi ilə üz-üzə
 • İqlim dəyişikliyi kimə təsir edir?

Praktiki Bələdçi: İqlim Dəyişikliyi, Urban Planlaşdırma və İqtisadi İnkişaf siyasətlərində gender bərabərliyinin inteqrasiyası

İqlim dəyişikliyi, urban planlaşdırma və dayanıqlı iqtisadi inkişaf bu gün dünyanın üzləşdiyi ən mühüm çağırışlardır və bu problemlərin hər birinin görünən və görünməyən gender təsirləri var.
Bu bələdçi gender əsaslı təsirləri aradan qaldırmaq üçün siyasətlərin/layihələrin planlaşdırma mərhələsindən başlayaraq gender indikatorlarının dizayn olunması, gender təhlilinin aparılması və sonda genderə cavab verən monitorinq və təsiri ölçmə mexanizmlərinin tətbiqinə yönəlib.

Fanzin #3 İncəsənət

3-cü fanzində Femiskop bir neçə qadın artistin işlərini gender perspektivindən araşdırır və vizual üsullarla çatdırır
 • Füruğ Fərruxzadın Ev Qaradır filmi
 • Yayoi Kusamanın Amerika Dramı
 • Sürgün və başqalıq: Ana Mendieta
 • Sovet Məktub Dostları