Bəzi sənətçilər bu dönəmdə həm şəxsi həyatda, həm də yaradıcılıqda passivləşdiklərini söyləsələr də, digər qisim bu dönəmi daha aktiv və məhsuldar keçirtdiyini bildirib. Davamı

Qadınların danışıqlar prosesində iştirakı barışığın bir neçə səbəbdən asanlaşmasını təmin edir. Məqalə qadınların sülhquruculuğu prosesinə indiyə qədər olan töhvələrini analizi üzərindən gələcəyə pəncərə açır.Davamı

Pandemiya bizə insanların bir-birindən qarşılıqlı asılılığını xatırlatmaqla yanaşı, iş mühiti və texnologiya, ətraf-mühit və icmalar, məişət zorakılığı və genderə alternativ münasibətlər haqda düşünməyə imkan yaratdı.Davamı