Miqrasiyada feminizasiya nədir və gender perspektivindən miqrasiyaya hansı amillər təsir edir?

Silvia Federicinin feminist nəzəriyyəsinə ən mühim töhfələrindən biri ödənişsiz ev işi və qayğının bərabərsizliyi necə artırdığını göstərməsidir.