The EcoFeminist Festival will start on July 1 with the Opening Conference with the participation of acclaimed artists, curators, and researchers.

Sticky

Femiskop announces an open call (deadline June 12) for everyone, who is engaged or is willing to start engaging in art in the broadest definition of this word.

Bəzi sənətçilər bu dönəmdə həm şəxsi həyatda, həm də yaradıcılıqda passivləşdiklərini söyləsələr də, digər qisim bu dönəmi daha aktiv və məhsuldar keçirtdiyini bildirib.

Qadınların danışıqlar prosesində iştirakı barışığın bir neçə səbəbdən asanlaşmasını təmin edir. Məqalə qadınların sülhquruculuğu prosesinə indiyə qədər olan töhvələrini analizi üzərindən gələcəyə pəncərə açır.

Pandemiya bizə insanların bir-birindən qarşılıqlı asılılığını xatırlatmaqla yanaşı, iş mühiti və texnologiya, ətraf-mühit və icmalar, məişət zorakılığı və genderə alternativ münasibətlər haqda düşünməyə imkan yaratdı.