On September 3, at 13:00 Baku time Femiskop organizes an online tour of Mixed Feelings exhibition of Madina Zholdybekova’s works curated by Dildə Ramazan on Instagram live.

The EcoFeminist Festival will start on July 1 with the Opening Conference with the participation of acclaimed artists, curators, and researchers.

Sticky

Femiskop announces an open call (deadline June 12) for everyone, who is engaged or is willing to start engaging in art in the broadest definition of this word.

Bəzi sənətçilər bu dönəmdə həm şəxsi həyatda, həm də yaradıcılıqda passivləşdiklərini söyləsələr də, digər qisim bu dönəmi daha aktiv və məhsuldar keçirtdiyini bildirib.