Qadınların danışıqlar prosesində iştirakı barışığın bir neçə səbəbdən asanlaşmasını təmin edir. Məqalə qadınların sülhquruculuğu prosesinə indiyə qədər olan töhvələrini analizi üzərindən gələcəyə pəncərə açır.

Pandemiya bizə insanların bir-birindən qarşılıqlı asılılığını xatırlatmaqla yanaşı, iş mühiti və texnologiya, ətraf-mühit və icmalar, məişət zorakılığı və genderə alternativ münasibətlər haqda düşünməyə imkan yaratdı.

Harraway-ə görə, dövrümüzün emansipasiyalaşan fiquru kiborqdur. Onun sözlərinə görə, “qadın” olmaq mübahisəli seksual elmi diskurslar və digər sosial təcrübələr tərəfindən konstruksiyalaşmış qarışıq kateqoriyadır.