Memarlıq kişilər tərəfindən, kişilərin ehtiyacları üçün yaradılıb. Bəs qadınları nəzərə alaraq şəhər
planlayanda nə dəyişir?

Şəhərdə gəzərkən görünməz ola bilmə üstünlüyü ancaq kişilərə aiddir. Qadın isə çox vaxt şəhərdə izləyən yox, izlənilən rolunu oynayır.

Hər bir cəmiyyətin dəyişiklik qorxusunun olduğu, lakin labüd dəyişikliklərin hər bir halda baş verdiyi haqqında.