Qızlar günündə, Azərbaycanda son günlərdə baş verən şiddət hadisələrinin təsiri altında yazılmış eksperimental şeir.

Bauhaus ilk dəfə incəsənət təhsili almaq hüququ verməsi və təhsilinində genderlər arasında fərq qoymaması ilə tanınır.

Sticky

Bulling gündəlik dilimizə daxil olan yeni bir sözdür, lakin həyatımızda çoxdan mövcud olan mövhumları ehtiva edir.

Mövcud vəziyyətin dəhşətliliyi haqqında danışan feministlərə deyilən ifadələr.

Qadın ya atasının qızı, ya qardaşının bacısı ya da ərinin yoldaşı kimi qəbul olunur. Halbuki qadın sadəcə bir insandır.

Qadınlar çox vaxt mediada ya maqazin və əyləncə proqlamları, ya da evdarlıqla bağlı olan proqramlarda göstərilir.

Zorakılıq hallarında bir çox vaxt qadınların günahlandırır, qarşı tərəf isə cəzasız qalır.

Qadınsansa fərqli yaşlarda fərqli hərəkət və davranışları etməyin təkidlə məsləhət görülmür.