Qlobal iqlim böhranının təsirlərini hər kəs hiss etsə də, bu böhranın yaratdığı fəsadlarla hər kəs eyni dərəcədə üzləşmir.

Patriarxatın süqutu şüarlarımızı yeni fontumuzla yazıb qeyd edəcəyik!

Doğulandan cəmiyyətin əşyalar, rənglər və gündəlik davranış üzərindən bizə yüklədiyi gender rollarının hökmü.

Qızlar günündə, Azərbaycanda son günlərdə baş verən şiddət hadisələrinin təsiri altında yazılmış eksperimental şeir.

Bauhaus ilk dəfə incəsənət təhsili almaq hüququ verməsi və təhsilinində genderlər arasında fərq qoymaması ilə tanınır.

Sticky

Bulling gündəlik dilimizə daxil olan yeni bir sözdür, lakin həyatımızda çoxdan mövcud olan mövhumları ehtiva edir.