Qızlar günündə, Azərbaycanda son günlərdə baş verən şiddət hadisələrinin təsiri altında yazılmış eksperimental şeir.

Bauhaus ilk dəfə incəsənət təhsili almaq hüququ verməsi və təhsilinində genderlər arasında fərq qoymaması ilə tanınır.