Şəkildə ananın üzünün niyə bağlı olduğunu öyrənmək üçün qısa yazını oxuyun.

Silvia Federicinin feminist nəzəriyyəsinə ən mühim töhfələrindən biri ödənişsiz ev işi və qayğının bərabərsizliyi necə artırdığını göstərməsidir.

Memarlıq kişilər tərəfindən, kişilərin ehtiyacları üçün yaradılıb. Bəs qadınları nəzərə alaraq şəhər
planlayanda nə dəyişir?

Şəhərdə gəzərkən görünməz ola bilmə üstünlüyü ancaq kişilərə aiddir. Qadın isə çox vaxt şəhərdə izləyən yox, izlənilən rolunu oynayır.

Bu gün şəhərdə gəzəndə bir “myau” səsi eşitdim, döndüm baxdım və gördüm ki çox vaxtı “dayday” deyə stereotipləşdirdiyimiz biri, pilləkəndə gizlənib myaulduyur.