Telegramdan istifadə edirsinizsə artıq öz emosiyalarınızı və çatlarınızı feminist sticker-lərlə daha rəngarəng və ifadəli edə bilərsiniz.

Qlobal iqlim böhranının təsirlərini hər kəs hiss etsə də, bu böhranın yaratdığı fəsadlarla hər kəs eyni dərəcədə üzləşmir.

Patriarxatın süqutu şüarlarımızı yeni fontumuzla yazıb qeyd edəcəyik!

Bauhaus ilk dəfə incəsənət təhsili almaq hüququ verməsi və təhsilinində genderlər arasında fərq qoymaması ilə tanınır.

Sticky

Bulling gündəlik dilimizə daxil olan yeni bir sözdür, lakin həyatımızda çoxdan mövcud olan mövhumları ehtiva edir.

Mövcud vəziyyətin dəhşətliliyi haqqında danışan feministlərə deyilən ifadələr.

Qadın ya atasının qızı, ya qardaşının bacısı ya da ərinin yoldaşı kimi qəbul olunur. Halbuki qadın sadəcə bir insandır.