Zorakılığın məqsədi qadın sinfinin öldürülməsi və asan formada yox edilməsini legitim etməkdir. Zorakılıq qadınların həyatını kişiliyə aid, kişilərin imtiyazlarından asılı qalmış kimi təyin edən təşəbbüsdür, aktdır.