17-ci əsr burjua cəmiyyətləri adını verdiyimiz ictimai quruluşların rəmzi olan, bəlkə hələ də tamamilə geridə qoya bilmədiyimiz təzyiq dövrünün başlanğıcı idi. Davamı