Qızlar günündə, Azərbaycanda son günlərdə baş verən şiddət hadisələrinin təsiri altında yazılmış eksperimental şeir.

Hər bir cəmiyyətin dəyişiklik qorxusunun olduğu, lakin labüd dəyişikliklərin hər bir halda baş verdiyi haqqında.