▸ Həyasız Kadınlar

Sülh quruculuğu prosesində qadınların səsini eşitmək

Qadınların danışıqlar prosesində iştirakı barışığın bir neçə səbəbdən asanlaşmasını təmin edir. Məqalə qadınların sülhquruculuğu prosesinə indiyə qədər olan töhvələrini analizi üzərindən gələcəyə pəncərə açır.

Ardını oxu

Evdə Həyat Dövründə Sənət

Bəzi sənətçilər bu dönəmdə həm şəxsi həyatda, həm də yaradıcılıqda passivləşdiklərini söyləsələr də, digər qisim bu dönəmi daha aktiv və məhsuldar keçirtdiyini bildirib.

Ardını oxu

Su çatışmazlığı həm də gender məsələsidir

Koronavirus böhranı və iqlim dəyişikliyi su çatışmazlığı problemini daha aşkar edir. Məqalə, Kür çayı çərçivəsində su çatışmazlığının gender təsirini araşdırır.

Ardını oxu

Azərbaycan ədəbiyyatında homoseksual münasibətlər

Məqalə 20-ci əsr və müasir ədəbiyyatda homoseksual münasibətlərin təsvirini araşdıraraq bizi bədii mətn səyahətinə aparır.

Ardını oxu

İkinci Cins: Niyə üstünlük həyat bəxş edən qadına deyil, öldürən kişiyə verildi?

Tarixin kişilərin xeyrinə inkişaf etməsi tək mümkün və “təbii” gedişat deyil. Hadisələr tamamilə fərqli inkişaf istiqamətində də irəliləyə bilər, qadınların hökümranlığı qurula bilərdi. Sual yaranır ki, niyə qadın yox, kişi hökmranlığı bərqərar oldu?

Ardını oxu

Ksenofeminizm: Alternativ gender siyasəti

Pandemiya bizə insanların bir-birindən qarşılıqlı asılılığını xatırlatmaqla yanaşı, iş mühiti və texnologiya, ətraf-mühit və icmalar, məişət zorakılığı və genderə alternativ münasibətlər haqda düşünməyə imkan yaratdı.

Ardını oxu